Onze heldere privacyverklaring

Restaurant Balkan Restaurant Balkan, gevestigd aan Drienerstraat 29 7551 HK Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Restaurantbalkan.nl
Drienerstraat 29
7551 HK Hengelo
Tel: 074 24 20 054
info@restaurantbalkan.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant Balkan is te bereiken via support@fiks-it.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Balkan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantbalkan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant Balkan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Contact te leggen met jou via e-mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Balkan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Balkan) tussen zit. Restaurant Balkan gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Formulier aanmelden nieuwsbrief
Deze gegevens (voor- en achternaam en e-mailadres) worden gebruikt voor het verzenden
van een periodieke nieuwsbrief en worden bewaard tot je je daarvoor uitschrijft.
– Formulier reserveringen
Deze gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en IP-adres) worden gebruikt voor het reserveren van een tafel en worden een maand bewaard.
– Gwolle Gastenboek
Deze gegevens (de door jouw gebruikte naam en e-mailadres) worden gebruikt om je review
te tonen en blijven bewaard zolang je review zichtbaar is op de site.
– Contactformulier
Deze gegevens (de door jouw gebruikte naam, e-mailadres en je bericht) worden gebruikt om
te reageren op je opmerking en worden verwijderd zodra het onderwerp is afgehandeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant Balkan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant Balkan verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant Balkan gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant Balkan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantbalkan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Restaurant Balkan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restaurant Balkan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt d.m.v. het softwarepakket WordFence passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@restaurantbalkan.nl

 

 

Menukaart

Openingstijden

Maandag : Gesloten
Dinsdag : Gesloten
Woensdag : 16:00 - 23:00
Donderdag : 16:00 - 23:00
Vrijdag : 16:00 - 23:00
Zaterdag : 16:00 - 23:00
Zondag : 16:00 - 23:00

Contactgegevens

RESTAURANT BALKAN
Drienerstraat 29
7551 HK Hengelo
  074 24 20 054
info@restaurantbalkan.nl
   bezoek ons op facebook

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen.